Vaargedragsmeting aan boord van het massagoedschip "Golden Cirrus" op de Oude Maas d.d. 19 november 1984 : meetverslag

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart
Dordrecht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
12-1984

Nagegaan werd welke vaargeulbreedte nodig is zowel in de bocht van Heerjansdam als elders op de Oude Maas, voor een eventuele toelating van schepen (L.1.1 185 m, B=25 m). Tevens werd onderzocht welke verkeerssituatie bij de huidige vaargeulbreedte uit een oogpunt van veiligheid en vlotheid nog aanvaardbaar is.

7 p.
bijl., fig. ; 30 cm
Nota S83.130