Update inventarisatie methodiek voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg

M.Kruiskamp ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
[Rijswijk] : RWS, WVL
05-10-2017

In het rapport van de inventarisatie methodiek is opgenomen hoe registraties (tellingen) van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg uitgevoerd moeten worden. Het rapport heeft 4 bijlagen: de lijst met de stofcategorie indeling (om de UN nummer - GEVI code registraties in te delen) en 3 files met voorbeelden hoe de correcties in de praktijk uitgevoerd moeten worden

74 p.
Rapport en 4 bijlagen
versie 1-2
Definitief