Uitwerking vogel- en habitatrichtlijn : aanvraag van advies en overdracht van informatie aan de Europese Commissie in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn

J. Lammers, Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)
Den Haag : PMR
21-12-2001

47 p.
ill.