Uitvoeringsprogramma gebiedsdossier waterwining Brakel (2015 - 2021)

S. Ciarelli, J. Hin ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
RWS, WVL
23-02-2015

In dit uitvoeringsprogramma zijn afspraken vastgelegd over de te nemen maatregelen ter beheersing van de risico's voor de waterwinning Brakel

38 p.
bijl. ill.