Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010 - 2014 [elektronische versie] : UP [elektronische versie]

Minister van VROM, Regionaal College Waddengebied
[s.n.]
2010

Om meer focus in de bestedingen uit het Waddenfonds aan te brengen, is het Uitvoeringsplan Waddenfonds geactualiseerd. Het Uitvoeringsplan heeft een looptijd van 2010 tot en met 2014. In het plan is een 13-tal programma’s vastgesteld, waarbinnen projectaanvragen dienen te vallen. De subdoelstelling 2014 is hierbij leidend. Projectaanvragen die niet bijdragen aan de realisatie van een of meerdere subdoelstellingen, worden niet gehonoreerd. Dit Uitvoeringsplan is geldend vanaf de derde tender Waddenfonds.

ill.
34 p.