Uitvoeringskader suppletieprogramma

Rommel, M. ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Lelystad : RWS, WVL
06-01-2021

Rijkswaterstaat heeft opdracht (Service Level Agreement) om uitvoering te geven aan het kustbeleid door de kustlijn te onderhouden en het zand tekort van het kustfundament te compenseren door middel van suppleties. In dit uitvoeringskader wordt aan (externe) stakeholders transparantie gegeven over hoe het kustbeleid door Rijkswaterstaat wordt door vertaald naar de concrete programmering van het meerjarige suppletieprogramma Kustlijnzorg.

23 p.
Versie 3
Memo