Uitvoeringskader gevelisolatie 2012 (UGI'12) : uitvoeringskader voor gevelisolatie rond rijkswegen ter nadere uitwerking van Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Wet milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (RWS, PPO), project Gevelisolatie
[S.l.] : RWS, PPO
2012

De regels die gelden bij het uitvoeren van onderzoek en het aanbrengen van isolatie.

28 p.
Versie 1.0
Definitief