Uittreksel van een studie van M. Clawson en J.L. Knetsch : Economics of outdoor recreation (Baltimore, 1966)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie, samengest. door R. Kuik
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1968

Doel van het boek is een overzicht te geven van de openluchtrecreatie in de V.S., speciaal met het oog op het in de toekomst te volgen beleid t.a.v. de openluchtrecreatie.

bijl., graf., tab.
(Intern Rapport / RIJP ; 15)