Uittreksel uit de voordracht over Lelystad

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door A.J. Venstra
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1963

Voordracht over de functie van Lelystad in Flevoland.

3 p.
Voordracht gehouden voor de Voorlichtingscursus 1963