Uitstroming gemaal Beuningen bij gewijzigde randvoorwaarden : verslag modelonderzoek

Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Delft : WL
10-1974

In verband met de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal in het Betuwepand is de bouw van een nieuw gemaal te Beuningen noodzakelijk. In de loop van 1971 is door het Waterloopkundig Laboratorium een modelonderzoek verricht naar de uitstroming van het nieuwe gemaal. De resultaten en konklusies zijn vastgelegd in een verslag dat dateert uit september 1972. Na beëindiging van bovengenoemd modelonderzoek hebben zich wijzigingen voorgedaan. Deze wijzigingen worden beschreven.

14, [34] p.
fig.
(WL-rapport ; M1126 deel II)
Zie ook: Z4828 BDU