Uitlevering van holocene klei- en veenlagen van de centrale plas te Almere

H. Kamphuis, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1979

Naar aanleiding van de vragen over zandwinning in de Centrale Plas en berging van vrijkomende specie die zijn gesteld i s onderzoek uitgevoerd naar de grootte van de uitleveringsfactor. De uitlevering van de grond is de verhoudig tussen het oorspronkelijke volume en het volume van de vergraven grond direct na het opspuiten. Om een indruk te krijgen van de grootte van de uitleveringsfactor zijn er enkele grondmonsters uit de Centrale Plas beproefd. Dit uitleveringsonderzoek is niet bedoeld om algemene richtlijnen voor de uitlevering van holocene gronden op te stellen.

4 p.
bijl., ill.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-240 Ado)