Uitgankelijkheid van wegtunnels voor mensen met een functiebeperking

P. van der Torn, K. Pelsser, B.A. van den Horn, J. Hofman, Stichting Werk tussen Techniek en Zorg (WTZ), Landelijk bureau Toegankelijkheid, Steunpunt Tunnelveiligheid
[S.l.] : WTZ (etc)
31-03-2005

Wat zelfredzaamheid is voor de mens, is uitgankelijkheid voor gebouwen en bouwwerken. Het niveau van uitgankelijkheid wordt bij voorkeur afgestemd op de kritische gebruikersgroep. De kritische groep wordt gevormd door de gebruikers waarvoor het hoogste maatregelenniveau nodig is, waaraan men nog tegemoet wenst te komen. Mensen met functiebeperkingen stellen de hoogste eisen aan de uitgankelijkheid en vormen in beginsel de kritische gebruikersgroep. Het is daarbij wel de vraag voor welke functiebeperkingen men tot in welke mate maatregelen wil nemen, de bekende vraag: 'hoe veilig is veilig genoeg'. Om deze vraag te beantwoorden, moeten de relevante functiebeperkingen en compenserende maatregelen worden beoordeeld. In deze rapportage worden hiervoor voorstellen gedaan.

119 p.