Uitgangspunten voor inrichting en ontwikkeling van de Grote Eenheid Natuurgebied Lauwersmeer : Interimrapportage van de Commissie Natuurontwikkeling Lauwersmeer (voorzitter M.J.H.P. Pinkers)

Commissie Natuurontwikkeling Lauwersmeer
[Leeuwarden] : CNL
1986

Inhoud: Inleiding; Belang van de Lauwersmeer als natuurgebied; Situering, oppervlakte, natuurwaarden-potenties; Ruimtelijke en landschappelijke opbouw; Fauna en flora; Relaties met andere gebieden; Kader voor de planvorming; Referentie voor de inrichting; Landschapstypen; Gewenste inrichting; Natuur; Bos; Recreatie; Landbouw; Militair terrein; Infrastructuur; Waterpeilbeheer; Begrenzing GEN Lauwersmeer.

27, [5] p.
ill.