Uitbreiding Richtlijnen Vaarwegen : [onderzoek ten behoeve van de uitbreiding van de Richtlijnen Vaarwegen 2011 met klasse VI]

D. ten Hove ; Maritime Institute Netherlands (Marin)
Wageningen : MARIN
10-01-2013

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het Marin gefaseerd een onderzoek uitgevoerd naar uitbreiding van de Richtlijnen Vaarwegen 2011 met klasse VI. Eerst zijn door extrapolatie waarden verkregen die opgaan tot een intensiteit van 30.000 passages per jaar (tweestrooks verkeer). In een vervolgfase zijn door middel van simulaties waarden voor extra vaarwegbreedte vastgesteld die opgaan tot een jaarlijkse intensiteit van 150.000 passages. De resultaten zijn verwerkt in het 'Supplement Richtlijnen Vaarwegen 2011' een uitgave van Rijkswaterstaat..

2 dln.
Fase 1, 2e eindrapport d.d. 10-1-2013
Rapportnr.: 25699-1-MSCN-rev.7
Fase 2, eindrapport d.d. 7-2-13
Rapportnr.: 2599-2-MSCN-rev.3
Met addendum.
In opdr. van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het 'Supplement Richtlijnen Vaarwegen 2011', een uitgave van Rijksaterstaat.