Typeninventarisatie van dijkvegetaties voorkomend in het Rijnsysteem

F. Neijenhuijs, Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad
Utrecht : Natuurbeschermingsraad
1968

2 dl.
krt., tab.
Opgesteld t.b.v. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat (RWS)
Dl. I: De Waal. - 78 p. - Met bijl.
Dl. II: Lek, Nederrijn en IJssel. - P. 79-133 : bijl.