Tweehonderd jaar ramingen bij Rijkswaterstaat : een verkenning

Alex van Heezik, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, [voorw. G. Blom]
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1994

Dit onderzoek is toegespitst op een analyse van de oorzaken van de stijgingen van kostenramingen van waterstaatsprojecten, met name in de voorbereidende fase van een project. Centraal staan gedetailleerde beschouwingen van de ramingen van tien projecten van Rijkswaterstaat uit de negentiende en de twintigste eeuw (Noordhollands Kanaal, droogmaking Haarlemmermeer, Rotterdamse waterweg, scheiding van Maas en Waal, Noorderschutsluis IJmuiden, Amsterdam-Rijnkanaal, verbreding Betuwepand, Hemspoortunnel, RW73 Boxmeer-Venlo). Daarnaast wordt een beeld geschetst hoe er de laatste decennia door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Rijkswaterstaat verantwoording werd gegeven, en beleid werd gevoerd, ten aanzien van de problemen op het gebied van ramingen.

119 p.
foto's, tab. ; 30 cm.
Met bijl. - Lit. opg. : p. 104-108. - Noten : p. 87-103. - Oorspr. titel : 200 jaar ramingen bij Rijkswaterstaat : een verkenning(Rijkswaterstaatserie ; 56)