Trilloingsmetingen op de Rijkszeewering (Boulevard De Ruyter) te Vlissingen

L.W. Nijboer, N. de Kruyf, W.F. v.d. Kamp, G. v. Heygen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswegenbouwlaboratorium (RWS, RWL)
Delft : RWS, RWL
1963

11 p.
ill.
Met 4 losse figuren
Rapport nr. 1