Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2010

F.A. Arts ; [Delta Project Management (DPM)]
[Culemborg] ; [DPM]
2011

64 p.
Bijl., ill.
Met lit.opg.
Rapport BM11.19
In opdracht van Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Projectbegeleider M. Roos (RWS, WD)