Trekproeven op 6 vibro-palen met variërende paallengte nabij de tunnel te Zeist

Laboratorium voor Grondmechanica (LGM)., [W.J. Heijnen, H.K.S.Ph. Begemann]
Delft : LGM
1969

In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen werd nabij de nieuw te bouwen tunnel in RW 23 in de gemeente Zeist een onderzoek uitgevoerd naar het draagvermogen op trek van 6 korte Vibro-palen van variërende lengte voorzien van drie Dywidag-voorspanstaven. De onderzochte lengten waren 7, 8 en 9 m. De berekening van de trekpalen gebeurt aan de hand van de resultaten van diepsonderingen met de kleefmantel.

21 p.
ill.
Rapport nr. (C)O-18616-I/35