Transport, urban form and economic growth : report of the one hundred and thirty seventh round table on transport economics

European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
Paris : ECMT
2007

De kosten en voordelen van het wijd verspreid zijn van mensen over het land (Engelse term:sprawl) worden bekeken. De grote bevolkingsspreiding wordt vaak gezien als de oorzaak van stijgende milieukosten en files. Ook komt de relatie tussen ´sprawl´ en de economische groei aan de orde. Verder wordt ingegaan op het tegengaan van ´sprawl´.

149 p.
With ref.
(Economic Research Centre ; 137)
ISBN 9789282101643