A27/A12 : aanpassing Ring Utrecht

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
(Utrecht) : RWS
01-2017

8 p.
ill.
[Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht : Betere en veiligere doorstroming, met oog voor de omgeving]