TP 2000 : op weg naar 2000, een toekomstprojectie van Verkeer en Waterstaat

publ. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1970

Aan de orde komen de volgende onderwerpen: personenvervoer, goederenvervoer, waterbeheersing, zandaanwinning en de ontwikkeling van de infrastructuur.

164 p.
foto's, tab. , bijl. ; 22 cm
Losse bijl. : Organisatieschema, verklarende woordenlijst en enige kwantitatieve gegevens