Totaaloverzicht hinder scheepvaart Botlekbrug 2020 versie 5

[J. Kroon ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS, WNZ)]
[Rotterdam : RWS, WNZ]
06-02-2020

Overzicht van de hinder voor met name de diepstekende schepen die de Botlekbrug moeten passeren. Overzicht wordt continu bijgewerkt.

1 p.
Versie 5