Topvervlakking van hoogwatergolven op een rivier

J.W. van der Made, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging

1966

2 dl.
bijl., ill. ; 30 cm
Dl. A: Theoretische beschouwingen. - 99 p. - Dl. B: Toepassingen op de Maas. - 37 p. - Met lit. opg.
Nota (WWKZ) HY-159