Toets bijzondere locatie Urk : geavanceerde hoogtetoets

Infram, J. Wouters
Zeewolde : Infram
2003

Bij de gedetailleerde toets op de veiligheid voor de bijzondere locatie Urk scoorde de hoogte van de waterkering nabij de Klifweg "twijfelachtig; geavanceerde toets nodig". De geavanceerde hoogtetoets voor dit deel van de waterkering wordt beschreven. Nagegaan is of aan de hoogte op deze locatie de score "voldoende" dan wel "onvoldoende" moet worden toegekend. Conclusie: "overall" genomen kan voor het beschouwde deel van de waterkering worden gesteld dat veiligheid voor het achterliggende gebied "voldoende" is.

15, [10] p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Met lit. opg.