Toepassingsmogelijkheden van alternatieve materialen : stand van zaken medio 1984 en rijkswaterstaatsbeleid ter bevordering van het gebruik

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
[Den Haag} : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1984

48 p.
bijl., fig., foto's, tab.
(Rijkswaterstaat-serie ; 44)
Met lit.opg.