Toelichting bij de vegetatiekartering Boschplaat 2012 : Op Basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000

Luchtfoto-interpretatie J. de Jong, L. Leusink, G. Hoefsloot, K. Buijtelaar, Projectleiding J.M. Reitsma ; Bureau Waardenburg, Veldwerk J.M. Reitsma, P. Boddeke, G. Hoefsloot
Delft : Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
02-04-2014


Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kusten riviergebieden). Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. De vegetatiekarteringen geven vlakdekkende informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie van met name kwelders en uiterwaarden.

124 p.
Eindrapport versie 1.0
Met losse bijlagen
foto's
In opdr. van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)