Toelichting op de maanuurkaartjes betreffende de stromen in m3/sec voor de huidige toestand der benedenrivieren en voor het deltaplan met open en gesloten Oude Maas nabij de Westgeul bij een gemiddeld getij in zee en gemiddelde afvoeren der bovenrivieren volgens de harmonische getijberekeningsmethode

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
[S.l.] : RWS, DD
1957

[18] p.
bijl.
Nota nr. W-21
Nota DDWT-W-021