Toelichting bij het natuuronderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de snelheidsverhoging 130 km/h : memo ten behoeve van de ter inzage legging van 1 september 2012 tot en met 12 oktober 2012

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Den Haag : RWS
2012

13 p.