Toelichting bij de vegetatiekartering Boschplaat 1999 : op basis van false-colour luchtfoto's 1:10.000

B. van Gennip, F.H. Severijn, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)
2002

56 p.
ill.
MD-GAE-2002-4
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
Met lit. opg.