Toelichting bij de vegetatiekartering 2001 en evaluatie van de vegetatiekarteringen en PQ-opnamen van 1991-2001 : Paaigebied Snoek (Dintelse Gorzen-West) : op basis van false colour-luchtfoto's 1:2000

H. Koppejan, A.G. Knotters, B. van Gennip, Meetkundige Dienst
Delft : Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst
2002

Doel van het onderzoek is de beschrijving van het verschil in vegetatieontwikkeling tussen delen van het gebied die spontaan 'respectievelijk' geholpen zijn. Tevens wordt onderzoek gepleegd naar de mate van succes van brede oevers met riet en biezen die in het water zijn aangelegd en ingericht t.b.v. snoek.

66 p.
ill.
MD-GAE-2002-36