Toelaatbare luchtsnelheden bij het vluchten uit een tunnel : eindrapport van een praktijproef in de Wijkertunnel op 28 september 2012

R. Mante ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD), Steunpunt Tunnelveiligheid
Utrecht : RWS, BD
04-06-2013

70 p.
ill.
Definitief