Tienjarenplan 1967

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Planningscommissie
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

De nota is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: doelstellingen en uitgangspunten op lange termijn voor de nog uit te voeren werken in het IJsselmeergebied, het Tienjarenplan en de financiële toetsing van het Tienjarenplan.

bijl., krt., tab.
(Interne Nota ; no. 41)