The Zuyder Zee Works : fifty years of toil described in five minutes

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Afdeling Informatie , Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (V&W, ZZW)
Den Haag : Staatsdrukkerij
1967

31 p.
ill.
8e editie