The role of bathymetry, wave obliquity and coastal curvature in dune erosion prediction

C. den Heijer, Technische Universiteit Delft
Delft : Deltares
2013

173 p.
Fig., tab. ; 24 cm
(Deltares select series ; 12)
ISSN 18775608
ISSN 18798055 (online)
ISBN 9781614992462
Proefschrift Delft
Met een samenvatting in het Nederlands
VIII.j.255 KNMI Uitleenbaar