The persistency of riverdischarges and groundwater storage

P.J. Wemelsfelder, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Hydrometrische Afdeling

1963

15 p.
5 fig.
Paper presented at : UGGI. - Congres Berkeley 1963 - Surface Waters.
Report no. (WWKZ) HY-126