The feasibility of lake restoration through biomanipulation : a literature study

P.A. Walker
Amsterdam ; Lelystad ; RWS, DBW :&W Aquasense
1989

Actief biologisch beheer (biomanipulatie) wordt sinds de jaren '70 gebruikt om geëutrofiëerde meren te herstellen. Biomanipulatie kan worden gedefiniëerd als het actief ingrijpen in een oecosysteem met de intentie tot een verbeterde toestand te komen. In deze studie wordt voornamelijk aandacht besteed aan het verwijderen van planktivore vis, of het vergroten van de piscivore visstand, met als doel de predatiedruk op grote algeneters zoöplankters te verlichten. Deze literatuurstudie is een poging de haalbaarheid van een dergelijke maatregel te onderzoeken. Het doel van de maatregel zelf is tot een afname in algenproductie en een toename van doorzicht te komen.

60 p.
fig., tab. ; 30 cm
Nota nr. 89.033. - Project commissioned by Ministry of Transport and Public Works, Rijkswaterstaat, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment = Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA (RWS, DBW) / M.-L. Meijer M. Scheffer