Technische innovaties voor het verlagen van integrale kosten en milieubelasting : nieuwe en bestaande civiele en werktuigbouwkundige kunstwerken : syllabus n.a.v. het symposium op 3 april 2003

D. Ros, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD)]
[Zoetermeer] : [RWS, BD]
2003

Beschreven is hoe ontwerp- en onderhoudskeuzes gemaakt kunnen worden op basis van de integrale kosten gedurende de gehele gebruiksduur van het object.

versie 27 mei 2003
32 p.
ill.
NIO-A-N-200313