Technisch voorbeeld COINS 2.0 container – op basis van de OTL versie 2.4 : voorbeeld van een COINS 2.0-container voor het werken met de Rijkswaterstaat Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.4

J. Heinen ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Programma AIRBIM
[S.l.] : RWS, GPO
31-01-2020

In dit ZIP-bestand zit een CCR-bestand dat is in te lezen via diverse datamanagementsystemen