Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering

[J. van Veen]
[S.l.] : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)]
1939

Behandelt de waterstanden in de benedenrivieren en de factoren die hierbij van invloed zijn. Een van de factoren zijn de waterstaatswerken en bodemdaling. Geeft een schatting van de waterstanden in het jaar 2000.

37 p.
graf., tab., bijl.