TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2014

M. Hoek-van Nieuwenhuizen, J. Jol, N.H.B.M. Kaag ; IMARES
Wageningen : IMARES
29-10-2014

25 P.
tab.
Met lit.opg.
Rapportnummer C148/14
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)