TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012

M. Hoek-van Nieuwenhuizen, J. Jol, N.H.B.M. Kaag ; IMARES
Wageningen : IMARES
23-01-2013

26 p.
Rapportnummer C112/12
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)