Systematisch onderzoek naar de werking van duinvoetverdedigingen : modelonderzoek naar de ontgronding nabij de teen van een duinvoetverdediging : verslag modelonderzoek

H.J. Steetzel, Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1987

47 p., [77] p. bijl.
fig., graf., tab. ; 30 cm
Nota M2051 deel II
Onderzoek in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen [TAW]
Met lit. opg.