Syllabus Workshop slachtoffers en evacuatie bij overstromingen, 23 mei 2003

Delft Cluster, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), opstellers: S.N. Jonkman en M. Kok
Delft : RWS, DWW
05-2003

Als onderdeel van het project Delft Cluster?gevolgen van overstromingen? werd op 23 mei 2003 een workshop met als thema ?slachtoffers en evacuatie bij overstromingen? georganiseerd. Doel van de workshop was het samenbrengen van experts met verschillende achtergronden (academici, onderzoekers, beleidsmakers en personen uit de praktijk van het waterkeren) om zo tot een multi-diciplinaire uitwisseling van kennis en ervaring toe komen voor de aspecten die van belang zijn voor evacuatie bij overstromingen en het inschatten van het aantal slachtoffers. Verschillende sprekers benaderden de problematiek vanuit verschillende invalshoeken: praktijkervaringen, bestuurskundige, sociologische, technische en medische aspecten kwamen aan bod in een vijftal presentaties en de afsluitende discussie.

126 p.
fig., krt., tab.
Rapportnr. DWW-2003-072
(Delft Cluster publicatie ; no. DC1-233-1)
Op kaft staat foutief DWW-publicatienummer 2003-056