SVV-NMP beleidsvoornemens in cijfers : discussie-nota

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Verkeerskunde (DVK), Afdeling Landelijke Verkeersprognoses en Beleidsanalyse
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
1989

Bekijkt de effecten van het SVV II en het NMP. Ingrijpende ombuigingen in de hoogte en samenstelling van de Reizigerskilometer d.m.v. verkeersbeleid is slechts mogelijk met draconische maatregelen. Prijsmechanisch rijden (rekening rijden) blijkt een effectief middel om de ontwikkeling van de autokilometerages en de bereikbaarheid over de weg te beïnvloeden. Carpooling is ook effectief. Verbetering van het openbaar vervoer is geen effectief middel om de autokilometerage en de wegencongestie substantieel te doen verminderen. Door het mobiliteitsgenererende effect van de OV-verbeteringen bestaat het gevaar dat het middel erger is dan de kwaal.

17 p.
fig., tab. ; 30 cm