Stuwplannen Tiengemeten en Hellevoetsluis. Normalisatie Hollands Diep en Haringvliet

K.F. Valken, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

Vergelijkt de voor- en nadelen van de plannen voor afsluiting van het Haringvliet bij Tiengemeten. Geeft de situatie weer van de stuwen. Geeft daaarnaast de normalisatiewerken aan die gewenst zijn in verband met de land- en zandwinning, de scheepvaart en de verbetering van de waterafvoer en drijfijs.

14 p.
bijl.
Rapport nr. (WWDT-BEN-1952.)3