Stuwbeheer Nederrijn – Lek : optimalisatiestudie vanuit de KRW-functie

Lievense Milieu ; Bureau Waardenburg
[Maastricht] (etc.) : Lievense Milieu (etc.)
28-06-2019

Een studie naar mogelijke optimaliseringsmogelijkheden van het stuwbeheer op de Nederrijn-Lek ten behoeve van de ecologische waterkwaliteit. Voor diverse (theoretische) scenario's van stuwbeheer is middels modelberekeningen een analyse uitgevoerd. Via debieten, waterstanden en stroomsnelheden zijn de kansen voor de water-gerelateerde soortsgroepen vis, macrofauna en waterplanten bepaald.

147 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Versie 4
Documentnummer: WAB005880-R001