Studierapport basisregels voor het opstellen van keuringsvoorschriften voor bouwmaterialen : economische optimalisatie = Basic rules for the drafting of inspection procedures for construction products : economic optimalization

Opgesteld onder auspiciën van NEN-commissie ; M. van den Bol, Rijkswaterstaat (RWS)
(S.l.) : (s.n.)
12-2014

+ bijl. Ontwerp NPRXXX juni 1988
+ bijl. Gebruikershandleiding ECLAIR
38 p.
ill.
Met lit.opg.
Studierapport 5330
Met medewerking van M. van den Bol, Rijkswaterstaat (RWS)
Opgesteld onder auspiciën van
NEN-normcommissie 353 030 'Monsterneming en keuring'.