Studiegroep dwarsprofiel kanalen in verband met duwvaart : eindverslag

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), voorzitter J.B. Schijf

1969

In juli 1961 is door de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat de studiegroep ingesteld met het doel na te gaan welke afmetingen een kanaalprofiel moet verkrijgen teneinde een verkeer zonder moeilijkheden voor de duwvaart naast de traditionele vaart te waarborgen, zonder grotere uitgaven dan strikt noodzakelijk is. De directe aanleiding daartoe was de noodzaak het Amsterdam-Rijnkanaal voor de duwvaart geschikt te maken. In de studie groep waren vertegenwoordigd: Rijkswaterstaat; Waterloopkundig Laboratorium; Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation; TH-Delft.

26 p.
ill.
Bijlage Vaarweg afmetingen [1998]