Studie over de berekening van de marginale verzwaringskosten en de betekenis van de "deflectiefactor" k

Rijkswaterstaat, Rijkswegenbouwlaboratorium, [J.A.C.T. Brouwers]
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswegenbouwlaboratorium (RWS, RWL)
1975

76 p.
fig., tab.
[(Rijkswaterstaat publicatie ; nr. 18)]
Met lit.opg. : p. 55-57
Omslagtitel: Studieberekening marginale verzwaringskosten en betekenis van "deflectiefactor" k